Udbetaling Danmark - Pension

Support: 70 12 80 61

Beregn dit ventetillæg

Her kan du lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan få udbetalt i ventetillæg, når du udskyder din folkepension.

For at kunne få en vejledende beregning, skal du blandt andet oplyse din og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst, samt tidspunktet for, hvornår du vil udskyde og starte udbetalingen af din folkepension.

Du skal være opmærksom på, at det kun er en vejledende beregning. Det er derfor ikke sikkert, at du kan få nøjagtigt det samme beløb i ventetillæg eller engangstillæg, når du søger om at få din folkepension udbetalt.

Når alle felterne i beregneren er udfyldt, får du vist et vejledende resultat for, hvor meget du kan få, alt efter hvilken ordning du vælger. Beregningen forudsætter, at du opfylder beskæftigelseskravet for hele den periode, du vælger at udskyde din pension. Derudover gælder beregningen kun for perioder, hvor du har optjent venteprocent efter den 1. juli 2018. 

I nogle tilfælde kan det være svært at lave en vejledende beregning. Det gælder blandt andet, hvis:

  • din ægtefælle/samlever bliver pensionist i løbet af det år, du får din folkepension udbetalt
  • du tidligere har boet eller arbejdet i udlandet.
OBS: Den vejledende beregning bliver lavet ud fra de gældende regler for 2023. Hvis du vil beregne din pension, som den kan se ud fra 1. januar 2024, hvor arbejdsindkomst ikke længere indgår i beregningen af folkepension, skal du på trinnet om Arbejdsindkomst skrive "0" i feltet "Lønindkomst". Så medtages arbejdsindkomsten ikke i den vejledende beregning. 

Ved udgangen af 2023 har Udbetaling Danmark en ny løsning klar, som tager højde for de nye regler om arbejdsindkomst. 

Bemærk, at beregningen ikke er en ansøgning.