Udbetaling Danmark - Pension

Support: 70 12 80 61

Beregn dit ventetillæg

Her kan du lave en vejledende beregning af, hvor meget du kan få udbetalt i ventetillæg, når du udskyder din folkepension.

For at kunne få en vejledende beregning, skal du blandt andet oplyse din og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst, samt tidspunktet for, hvornår du vil udskyde og starte udbetalingen af din folkepension.

Du skal være opmærksom på, at det kun er en vejledende beregning. Det er derfor ikke sikkert, at du kan få nøjagtigt det samme beløb i ventetillæg eller engangstillæg, når du søger om at få din folkepension udbetalt.

Når alle felterne i beregneren er udfyldt, får du vist et vejledende resultat for, hvor meget du kan få, alt efter hvilken ordning du vælger. Beregningen forudsætter, at du opfylder beskæftigelseskravet for hele den periode, du vælger at udskyde din pension. Derudover gælder beregningen kun for perioder, hvor du har optjent venteprocent efter den 1. juli 2018. 

I nogle tilfælde kan det være svært at lave en vejledende beregning. Det gælder blandt andet, hvis:

  • din ægtefælle/samlever bliver pensionist i løbet af det år, du får din folkepension udbetalt
  • du tidligere har boet eller arbejdet i udlandet.
Vær opmærksom på, at alle felter, der omhandler arbejdsindkomst, er udeladt fra den vejledende beregning. Det er de fordi, arbejdsindkomst ikke længere indgår i beregningen af pension. Derfor vil du flere steder blive bedt om at klikke dig videre til næste side uden at afgive oplysninger.

Bemærk, at beregningen ikke er en ansøgning.