Udbetaling Danmark - Pension

Support: 70 12 80 61

Beregn din folkepension

Her kan du lave en beregning af, hvad du vil kunne få udbetalt i folkepension som ny folkepensionist. 

Vær opmærksom på, at det kun er en vejledende beregning. Beregneren går bl.a. ud fra, at:

  • startdatoen er den førstkommende 1. fra dags dato
  • pensionsbrøken eller optjeningsprocenten er 40/40 eller 100 pct. 
  • den personlige tillægsprocent er 100 pct.

OBS: Den vejledende beregning bliver lavet ud fra de gældende regler for 2023. Hvis du vil beregne din pension, som den kan se ud fra 1. januar 2024, hvor arbejdsindkomst ikke længere indgår i beregningen af folkepension, skal du på trinnet om Arbejdsindkomst svare ’Nej’ på spørgsmålet, om du får udbetalt arbejdsindkomst efter overgangen til pension. Ved at svare ’nej’ medtages arbejdsindkomsten ikke i den vejledende beregning. 

Ved udgangen af 2023 har Udbetaling Danmark en ny løsning klar, som tager højde for de nye regler om arbejdsindkomst. 

Hvis du allerede modtager folkepension, anbefales det, at du klikker på 'Log ind' ovenfor, logger ind med MitID og derefter bruger beregneren.